Hankintasanasto CPV-koodit

Hankintasanasto (CPV-koodit)

Yhteinen hankintasanasto CPV sisältää sisältää hankintamenettelyssä yleisesti käytettyjen tavaroita, rakennustöitä ja palveluja koskevien koodien luettelon.

Hankintasanasto perustuu useisiin kansainvälisiin nimikkeistöihin, joilla luokitellaan tuotteita (tavarat, palvelut, rakennusurakat). Nimikkeistöt ovat: yhteinen tavaraluokitus (CPC), kansainvälinen toimialaluokitusstandardi (ISIC) ja toimialoittainen tuoteluokitus (CPA).

Hankintasanasto on puukaavion muotoinen ja sisältää enintään yhdeksännumeroisia koodeja (kahdeksannumeroinen koodi ja tarkistusnumero) ja niitä vastaavat nimikkeet, joilla kuvaillaan hankinnan kohde.

03-44 ja 48 – alkuiset CPV-koodit ovat tavarahankintojen CPV-koodeja. 45-alkuiset CPV-koodit ovat rakennusurakoita. 50-98 alkuiset CPV-koodit ovat pääsääntöisesti palveluhankintojen CPV-koodeja

Hankintailmoituksissa voi käyttää useampaa kuin yhtä koodia. Ensimmäinen koodi tulee valita yleisluonteisemmaksi (enemmän nollia lopussa) kuin muut.