Hakutoiminnot

 

Hakujen tekeminen

Hanketori-palvelussa hakuja voi tehdä yhdellä hakukriteerillä tai yhdistää vapaasti eri hakukriteerejä.

Hanketori-palvelussa hakukriteerejä ovat tekstihaku, valmiit hakuprofiilit, sijainti, cpv-luokat, määräaika, julkaisaika, ilmoitusnumero, ilmoitustyyppi ja sopimussääntelyluokka.

1. Tekstihaku

Kohdistuu ilmoitusten otsikkoon ja ilmoitustekstiin.

Hakusana hakee merkkijonon

Tekstihaku kohdistuu ilmoitusten otsikosta ja ilmoitustekstistä. Tulokseksi saadaan kaikki hakusanaa vastaavat merkkijonot. Hakusanalla suun palauttaa tulokseksi kaikki ilmoitukset, joissa esiintyy esimerkiksi sanat: suun, suunterveydenhuollon tai joensuun. Sanahaussa hakukenttään kirjoitetaan haettavat sanat tai termit. Sanat kirjoitetaan hakukenttään peräkkäin pilkulla erotettuna. Tällöin hakusanat ovat JA-suhteessa toisiinsa.

Hakusanoja voi yhdistää.

Hakusanojen helsingin ja (+)suun hakusanayhdistelmällä tulee tulokseksi kaikki ilmoitukset, joissa esiintyy nuo sanat. Hakusanojen yhdistämisessä ei tarvitse käyttää ”+”-merkkiä.

Boolean operaattori OR

Boolean operaattoria OR voidaan käyttää hakukriteereinä tekstihaussa. Operaattori OR täytyy kirjoittaa isoilla kirjaimilla.

Hakusanoja voi poissulkea

Hakusanoja voi rajata pois tekstihausta käyttämällä miinus (”-”) merkkiä. Esimerkiksi käyttämällä hakuyhdistelmää helsingin ja -suun, hakee se ilmoitukset, joissa esiintyy sana helsingin mutta ei sanaa suun.

Iso ja pienet kirjaimet

Haussa eri ole merkitystä kirjoitetaanko sana isolla vai pienellä kirjaimella.

Tähti (*) -merkki

Tähtimerkki tulkitaan yhdeksi haettavaksi merkiksi. Tähti-merkin käyttäminen haussa ei katkaise sanaa. Esimerkiksi hakusanalla suun* ei tule tulokseksi suun-kirjaimilla alkavia sanoja.

Lainausmerkit

Hakuehdoissa lainausmerkit rajoittavat haun koskemaan lainausmerkkien sisällä olevaa merkkijonoa. Esimerkiksi ”helsingin kaupu” palauttaa tuloksena kaikki ilmoitukset, joissa tuo merkkijono esiintyy.

Haku ilmoitusten metatiedoista

Ilmoitusten metatietoihin hakuja ei vielä toistaiseksi voi tehdä. Esimerkiksi hakua ei voi kohdistaa ilmoituksen jättäneen organisaation nimeen tai paikkakuntaan.

2. Valmiit hakuprofiilit

Haun voi suorittaa kohdistaa Hanketori-palvelussa olevan hakuprofiilin avulla.

Hanketori-palveluun on luotu kolme valmista tietotekniikkaan erikoistunutta hakuprofiilia: ”Kotimainen tietotekniikka”, ”EU-alueen tietotekniikka” sekä ”Phare, Tacis ja Keski- ja Itä-Euroopan maat, tietotekniikka”.

3. Sijainti

Haku suoritetaan oletusarvoisesti kaikkiin sijaintimaihin. Haku voidaan rajoittaa tiettyyn maahan tai alueeseen.

4. CPV-luokat (hankintasanaston luokittelujärjestelmä)

Haku suoritetaan oletusarvoisesti kaikkiin hankintasanaston luokkiin.

Haku voidaan rajoittaa koskemaan yhtä tai useampaan hankintasanaston luokkaa.

5. Määräaika

Määräaika tarkoittaa ajankohtaa, jolloin esimerkiksi tarjouspyyntö on jätettävä.

Määräajalla haetaan ilmoituksia alkamis- ja/ tai loppumispäivämäärien mukaan.

6. Julkaistu

Julkaistu-aika tarkoittaa ajankohtaa, jolloin ilmoituksen jättynyt organisaation on sen julkaissut. Se ei välttämättä ole sama kuin julkaisupäivä Hilmassa tai Hanketori-palvelussa.

Julkaisuajalla haetaan ilmoituksia alkamis- ja/ tai loppumispäivämäärien mukaan.

7. Ilmoitusnumero

Ilmoitusnumerolla haetaan tiettyä Hilmassa tai TEDissä julkaistua ilmoitusta ilmoitusnumeron perusteella.

8. Ilmoitustyyppi

Haku suoritetaan oletusarvoisesti kaikkiin ilmoitustyyppeihin. Jos halutaan, että haku kohdistuu johonkin tiettyyn ilmoitustyyppiin, niin haluttu ilmoitustyyppi pitää merkitä.

9. Sopimussääntelyt

Haku suoritetaan oletusarvoisesti kaikkiin sopimussääntelytyyppeihin.

Sopimussääntylyt liittyvät pääasiassa EU-tason hankintailmoituksiin.