Hae tarjouspyyntöjä

Omat profiilisi

Voit tallentaa omia hakuprofiileja tilaamalla Hanketori-palvelun.

Voit valita joko valmiin hakuprofiilin (Kotimaiset tietotekniikka, kansainvälinen tietotekniikka, PHARE/TACIS hankkeet) tai määritellä itse oman hakuprofiilin tekemällä haun ja valitsemalla "Tallenna hakuprofiiliksi". Profiilissa kaikki hakukentät ovat JA–suhteessa toisiinsa.

Tästä voit valita hakuusi yhden tai useampia kohdealueita ja maita. Kaikki hakukentät ovat JA–suhteessa toisiinsa.

Valitse CPV-koodin* nimikeluokat, joista haluat saada ilmoituksia. Profiilissa CPV-koodi on ensisijainen hakukriteeri. Ylemmän koodiluokan valinta valitsee myös sen alla olevat koodiluokat. Voit valita haluamasi määrän koodeja. Kaikki valitsemasi CPV-koodit ovat JA–suhteessa toisiinsa


* Hankintailmoituksissa käytetään hankinnan yksilöimiseksi CPV-koodeja. CPV-koodit (Common Procurement Vocabulary) on EU:n komission hyväksymä hankintasanaston luokittelujärjestelmä.

Valitse aikaväli jonka aikana sulkeutuvat ilmoitukset haluat saada. Määräaika perustuu hankintailmoituksessa mainittuun tarjouksen viimeiseen jättöpäivään.

Valitse aikaväli jolla julkaistuja ilmoituksia haluat saada. Julkaisupäivä perustuu ilmoituksen alkuperäisen lähettämispäivään/julkaisupaivään.

Kirjoita hakemasi ilmoituksen numero.

Valitse haluamasi ilmoitustyyppi (esim. hankintailmoitus (tarjouspyyntö), ilmoitustehdyistä sopimuksista jne). valitsemasi ilmoitustyypit ovat JA–suhteessa toisiinsa.