Uutta Hanketorissa 2017/2018

Hyvä Hanketorin käyttäjä,

viime syksyn ja alkuvuoden 2017 kuluessa Hanketori-palvelua on uudistettu: Uuden käyttöliittymän lisäksi on palvelun hakuominaisuuksia monipuolistettu ja suorituskykyä parannettu.

Samaan aikaan on tapahtunut myös rajapintamuutoksia työ-ja elinkeinoministeriön Hilma-ilmoitustietokannassa, Hanketorin kehitysprojekti on mahdollistanut välittömän reagoinnin näihin muutoksiin.

Uudessa Hanketorissa asiakasyrityksen pääkäyttäjällä ja käyttäjällä on aiempaa laajemmat omien profiilien ja käyttäjien muokkausmahdollisuudet. Lisäksi Hanketorin käyttöohjeistusta on parannettu ja täydennetty käyttäjien omien muokkausmahdollisuuksien esiintuomiseksi. Syksyn aikana käyttöohjeistukseen tullaan lisäämään vielä lyhyitä käyttöohje ja -esimerkki videoita.

Hanketoriin on myös lisätty koekäyttöominaisuus, joka avulla Hanketoriin rekisteröityvä  uusi käyttäjä voi kokeilla Hanketori-palvelua kaikilla ominaisuuksilla kaksi viikkoa veloituksetta. Kokeilujakso ei sido rekisteröityjää, eikä johda tilauksen automaattiseen jatkumiseen  maksullisena. Jatkaakseen käyttöä Rekisteröitynyt käyttäjä voi tilata palvelun.

Hanketorin uudistuksen myötä olemme myös yhdenmukaistaneet ja virtaviivaistaneet palvelun hinnoittelua. Palvelun hinnoittelu perustuu nyt kokonaan yrityksen liikevaihtoon. Palvelun hinnat ovat pysyneet uudistuksista huolimatta pääsääntöisesti ennallaan, vain kahdessa alimmassa liikevaihtoluokassa on tapahtunut hinnanmuutoksia. Uudet hinnat ovat näkyvillä Hanketorin palvelut ja hinnat -osiossa. Nykyisille tilaajille hinnat tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

Olemme ottaneet myös käyttöön vinkkiviestit Hanketorin käyttäjille. Lähetämme muutaman kuukauden välein käyttöä helpottavia ja tehostavia vinkkejä hanketorin tilaajille. Vinkit perustuvat pääsääntöisesti esiin nousseisiin käyttötapauksiin. Otamme mielellämme vastaan käyttäjien omia vinkkejä ja havaintoja sekä kehittämisehdotuksia palvelun käytöstä.

Ystävällisin terveisin

TIEKEn Hanketori-palvelu

Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet