Tietoa tietosuoja-asetuksen vaikutuksista julkisiin hankintoihin

Toukokuussa 2018 aletaan soveltaa uutta tietosuoja-asetusta, joka vaikuttaa myös julkisiin hankintoihin. Miten tietosuoja-asiat tulisi ottaa huomioon ja miten vastuut ja roolit jakautuvat tietosuoja-asetuksessa?

Ohjeistuksessa  annetaan tietoa tietosuojaan liittyvistä asioista erityisesti julkisia hankintoja tekeville organisaatioille. Keskeisenä teemana on henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden varmistaminen tilanteissa, joissa ulkoinen sopimuskumppani tulee käsittelemään henkilötietoja hankintasopimuksen perusteella.

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3362

Tietoa tietosuoja-asetuksesta ja julkisista hankinnoista löytyy myös:

Panu Pökkylän blogi https://jit2015.fi/

Tarjoajan näkökulmasta: Suomen yrittäjien blogi https://www.yrittajat.fi/blogit/miten-tietosuoja-asetus-vaikuttaa-kun-tarjoan-julkiseen-hankintaan

Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet