Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči

Ostrava, Tsekin tasavalta | Fakultní nemocnice Ostrava
Julkaistu 3 vuotta sitten | 13.8.2021 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 9.8.2026 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Zadavatel tímto vyzývá neomezený okruh dodavatelů k projevení zájmu a k uzavření Kupní smlouvy spojené se zřízením a provozem konsignačního skladu, upravující podmínky dodávek kompenzačních pomůcek pro pacienty s poruchou sluchu, vč. příslušenství, a zřízení a provozování konsignačního skladu, a to v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě uvedené v příloze č. 1 výzvy na profilu zadavatele.

 

 

Ilmoitusnumero 411338-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
EUVL S 156
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Ennakkoilmoitus, johon sisältyy tarjouskilpailukutsu
Aluekoodi
Osoitetiedot Fakultní nemocnice Ostrava
Ostrava
jana.senftova@fno.cz
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411338-2021:TEXT:CS:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED