Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

's-Gravenhage, Alankomaat | Provincie Zuid-Holland
Julkaistu 3 vuotta sitten | 12.11.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Het dynamisch aankoopsysteem heeft betrekking op diverse advies- en ondersteunende werkzaamheden die er op gericht zijn om de verkeersveiligheid in de provincie Zuid-Holland door gedragsbeïnvloeding te verbeteren.|| Er wordt onderscheid gemaakt in 4 categorieën:|| 1. Uitvoerende werkzaamheden projecten en programma’s gericht op de bevordering van verkeersveilig gedrag.|| 2. Advieswerkzaamheden als onderdeel van projecten en programma’s gericht op de bevordering van verkeersveilig gedrag.|| 3. Uitvoering trainingen beroepsopleidingen vakkennis verkeersveiligheid.|| 4. Uitvoering voorlichtingsacties algemeen publiek en specifieke doelgroepen gericht op het bevorderen van verkeersveilig gedrag.|| Een Gegadigde dient bij zijn aanmelding aan te geven voor welke categorieën hij wenst mee te dingen voor concrete opdrachten. Een toegelaten Gegadigde kan alleen meedingen naar concrete opdrachten binnen de categorie(ën) waarvoor hij is toegelaten tot het dynamisch aankoopsysteem.

 

 

Ilmoitusnumero 578832-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus (79000000), Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
EUVL S 220
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Provincie Zuid-Holland
's-Gravenhage
inkoop@pzh.nl
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578832-2021:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED