Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut

Helsinki, Suomi | Sarastia Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 10.9.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on liikkeenjohdon konsultointi.|| Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen|| Ylimmän johdon strateginen konsultointi|| • Strategian rakentaminen|| • Strategian jalkautus|| • Strategisten asioiden sparraus|| Palvelukeskuksen toiminnallinen konsultointi|| • Palvelukeskuksen prosessien konsultointi|| • Palvelukeskuskonseptin konsultointi|| Liiketoimintajohdon- ja prosessikonsultointi|| • Liiketoimintaprosessien konsultointi|| • Liiketoimintajohdon konsultointi

 

 

Ilmoitusnumero 457745-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000)
EUVL S 176
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Sarastia Oy
Helsinki
timo.leppalahti@sarastia.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457745-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED