Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut

Helsinki, Suomi | Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 11.12.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Tällä hankintamenettelyllä perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä, jonka perusteella toteutettavien sisäisten hankintojen kautta tullaan hankkimaan erilaisia asiantuntijapalveluita. Asiantuntijapalvelut voivat sisältää muun muassa jatkuva- tai projektiluontoista konsultointia ja asiantuntijapalveluita, asiantuntijapalveluiden kokonais- tai ulkoistamispalveluita ja määräaikaista tai jatkuvaa asiantuntijaresurssien hankintaa. Dynaamiselta hankintajärjestelmältä odotettavat tarpeet ja niiden toteuttamistavat ovat kehittyviä ja ajassa muuttuvia, joten järjestelmän rakenne on pyritty luomaan joustavaksi edellä todetut tarpeet mahdollistavaksi.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän kunkin yksittäisen osa-alueen yksityiskohtaisempi kuvaus on annettu osa-aluekohtaisesti kohdassa II.2) Kuvaus.

 

 

Ilmoitusnumero 597872-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Taloudellisten vaikutusten arviointi (79311410), Mainonta- ja markkinointipalvelut (79340000), Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet (48500000), Myynninedistäminen (79342200), Tietoliikennettä koskevat konsulttipalvelut (71316000), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000), Vaaroilta suojautumista ja riskienhallintaa koskevat konsulttipalvelut (71317000), Yritysten ja johdon konsulttipalvelut (79410000), Tekniset neuvonta- ja konsulttipalvelut (71318000), Yleiset johdon konsulttipalvelut (79411000), Tekniset analysointi- tai neuvontapalvelut (71621000), Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut (79411100), Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut (72100000), Talousjohdon konsulttipalvelut (79412000), Viestintä- ja multimediaohjelmistojen kehittämispalvelut (72212500), Henkilöstöhallinnon konsulttipalvelut (79414000), Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000), Tuotantojohdon konsulttipalvelut (79415000), Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut (72221000), Suhdetoimintaan liittyvät palvelut (79416000), Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut (72224000), Suhdetoimintaa koskevat konsulttipalvelut (79416200), Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut (73100000), Valmennuspalvelut (79998000), Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut (73200000), Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus (73300000), Markkinatutkimuspalvelut (79310000)
EUVL S 242
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Helsinki
kilpailutukset@seure.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597872-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED