Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut

Tampere, Suomi | Tuomi Logistiikka Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 2.12.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Tuomi Logistiikka Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan johdon konsultointipalveluja. Tilaajana voivat olla Tuomi Logistiikka Oy:n omistajat ja heidän sidosyksikkönsä.|| Kussakin hankinnassa mukana olevat hankintayksiköt yksilöidään Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa.

 

 

Ilmoitusnumero 580223-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000)
EUVL S 235
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Tuomi Logistiikka Oy
Tampere
timo.manninen@tuomilogistiikka.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580223-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED