Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 24.2.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on johtamisen ja kehittämisen konsultointi Hansel Oy:n asiakkaille. DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde.

 

 

Ilmoitusnumero 095268-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut (73000000), Hallinnolliset palvelut (75100000), Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot (79300000), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000), Henkilöstöhallinnon konsulttipalvelut (79414000), Muut henkilöstöpalvelut kuin työhönsijoitus- ja työvoiman vuokrauspalvelut (79630000), Erilaiset liike-elämän palvelut (79990000)
EUVL S 38
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:095268-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED