Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut

Helsinki, Suomi | HAUS kehittämiskeskus Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 2.4.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on ICT-palveluihin liittyvät koulutuspalvelut.

 

 

Ilmoitusnumero 157377-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000), Asiantuntijakoulutus (80510000), Henkilökunnan koulutuspalvelut (80511000), Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus (80570000)
EUVL S 66
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot HAUS kehittämiskeskus Oy
Helsinki
kilpailutus@haus.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157377-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED