Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut

Helsinki, Suomi | Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 10.9.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Helsingin kaupunki tulee kilpailuttamaan lapsille ja nuorille suunnatun harrastustoiminnan järjestämisen aikajaksolle tammikuu 2022 – kesäkuu 2024 osana Harrastamisen Suomen malli Helsingissä -hanketta. Tämän ajanjakson aikana tulee useampia tarjouspyyntöjä, joko lukukausittain tai lukuvuosittain. Kilpailutukset toteutetaan nyt perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa.|| Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaamisessa hankintajärjestelmässä ilmoittaudutaan mukaan ko. järjestelmään ja siinä tarkistetaan ehdokkaan soveltuvuus ja toisessa vaiheessa ehdokkaat voivat antaa tarjouksia tarjouskilpailuihin, jotka järjestetään DPS järjestelmän sisällä.|| Kaikki kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät toimittajat valitaan mukaan DPS:sään.|| Harrastamisen Suomen malli Helsingissä -hankkeen sisällä on kolme (3) eri osa-aluetta: Liikunnallinen, kulttuurinen sekä digitaalinen ja muu harrastustoiminta. Näiden osa-alueiden sisällä tullaan järjestämään tarjouspyyntöjä DPS osallistumisilmoituksen määräaikaan 30.6.2024 asti.|| Osallistumispyynnön liitteinä ovat tietopyyntölomake ja ESDP lomake. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista, mutta ESPD lomake osallistujan tulee täyttää vaadittavilta osin.

 

 

Ilmoitusnumero 457826-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000)
EUVL S 176
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Helsinki
kuva.hankinnat@hel.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457826-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED