Vedligeholdelse af arealer

København, Tanska | Banedanmark
Julkaistu 3 vuotta sitten | 28.7.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Maskinel oprensning af grøft med terrænkørende gravemaskine, knusning af bevoksning, rep. / fornyelse af brønde, dræn, rørføringer mm. Oprensning af sedimenter og slam, spuling, sugning og rodskæring, manuel nedskæring, manuel oprensning, TV inspektion.

 

 

Ilmoitusnumero 383016-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden rakentamistyöt; maanpinnoitus (45230000), Maa-alueiden hoito (77314000)
EUVL S 144
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Banedanmark
København
rsh@BANE.dk
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383016-2021:TEXT:DA:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED