Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset Länsi-Uudenmaan alueella sijaitseville kunnille sekä kuntayhtymälle (osallistumispyyntö)

Suomi | Espoon kaupunki
Julkaistu 4 vuotta sitten | 12.3.2020 Määräaika: 3 vuotta kuluttua | 13.4.2027 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisesta toimittajarekisteristä on kerrottu tarkemmin tämän ilmoituksen liitteessä nro 1 "Dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus" ja liitteessä nro 2 "Dynaamisen toimittajarekisterin visualisointi". Dynaamisen toimittajarekisterin sisällä tehtävien henkilökuljetusten alustava kuvaus on liitteessä nro 3 "Alustava kuljetuspalvelun kuvaus".

Ilmoitusnumero 2020-041165
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tieliikennepalvelut (60100000), Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000), Sosiaalityö (85310000), Vanhustenhuoltopalvelut (85311100), Vammaishuoltopalvelut (85311200)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B FI1B
Osoitetiedot Espoon kaupunki
PL 640 02070 ESPOON KAUPUNKI FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma