Valokuitukaapelit ja kuitutarvikkeet (DPS)

Suomi | Suomen Turvallisuusverkko Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 18.2.2020 Määräaika: 9 kuukautta kuluttua | 14.2.2025 11:44 Alkuperäinen ilmoitus

Suomen Turvallisuusverkko Oy (jäljempänä Tilaaja) hankkii dynaamisessa hankintajärjestelmässä (jäljempänä DPS) valokuitukaapeleita ja kuitutarvikkeita. Tuotteet on jaettu kahdeksaan (8) eri tuoteryhmään seuraavasti: Tuoteryhmä 1. Häntä-ja kytkentäkuidut Tuoteryhmä 2. Kaapelit liittimillä Tuoteryhmä 3. Adapterit Tuoteryhmä 4. Paneelit Tuoteryhmä 5. Telineet, liitinpaneelit ja -moduulit Tuoteryhmä 6. Puhdistustarvikkeet Tuoteryhmä 7. Jatkostarvikkeet Tuoteryhmä 8. Optiset cwdm kanavointilaitteet Hankinnan kohteena olevat tuotteet on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä "Tuoteluettelo tuoteryhmittäin" sekä liitteessä "Tuotteille asetetut vähimmäisvaatimukset". Tilaaja voi DPS:n voimassaoloaikana tarvittaessa täydentää ja muokata tuoteluetteloa sekä tuotteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Hankinnat tehdään erillisten tarjouspyyntöjen perusteella DPS:n sisällä. Ensimmäiset tarjouskilpailut järjestetään arviolta heti, kun DPS:n perustamisvaihe kolmekymmentä (30 päivää) on kulunut umpeen. Sen jälkeen Tilaaja julkaisee dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarjouspyyntöjä aina hankintatarpeen ilmetessä. Yksittäisten hankintojen sisältö, kesto ja arvo voivat vaihdella. Kaikki järjestelmään hyväksytyt tarjoajat voivat halutessaan jättää tarjouksen kuhunkin tarjouspyyntöön. Tarjoajan tuotevalikoiman ei tarvitse pitää sisällään kaikkien tuoteryhmien tuotteita. Tarjousaika on hankintalain mukaisesti aina vähintään kymmenen (10) päivää. Järjestelmään voi hakea mukaan milloin tahansa sen keston aikana. Hakeminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus sähköisessä tarjousportaalissa (https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot). Tilaaja hyväksyy järjestelmään sellaiset hakijat, jotka täyttävät Tilaajan asettamat soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeessa sekä osiossa "Tarjouspyynnön muut ehdot". Tämän osallistumispyynnön liitteenä on "Sopimus dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumisesta" (jäljempänä Sopimus), jonka ehdot osallistujien tulee hyväksyä sellaisenaan. Sopimusta noudatetaan kaikissa DPS:n sisällä tehtävissä hankinnoissa. Tarjoajaehdokkaan on hyväksyttävä Sopimuksen ehdot osallistumishakemuksensa yhteydessä. Sopimus allekirjoitetaan molemmin puolin siinä vaiheessa, kun tarjoajaehdokas tulee valituksi tarjoajaksi jossakin Tilaajan julkaisemassa tarjouskilpailussa DPS:n sisällä. DPS:n kesto on kuusikymmentä (60) kuukautta. Yksittäisten hankintojen kesto ilmoitetaan kussakin tarjouspyynnössä ja yksittäisen hankinnan kesto voi ylittää dynaamisen hankintajärjestelmän keston.

Ilmoitusnumero 2020-039081
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Teleliikenteen laitteet ja tarvikkeet (32500000), Teleliikennekaapelit (32521000), Valokuituliitännät (32561000), Optiset tiedonsiirtokaapelit (32562100), Optiset teleliikennekaapelit (32562200), Optiset datansiirtokaapelit (32562300), Tietoliikennekaapelit (32572000), Tiedonsiirtokaapelit (32581100)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1 FI1
Osoitetiedot Suomen Turvallisuusverkko Oy
Tekniikantie 4 B 02150 Espoo FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma