Utvärderingskonsulttjänster

Luleå, Ruotsi | Luleå tekniska universitet
Julkaistu 5 vuotta sitten | 20.11.2018 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 16.11.2025 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

I egenskap av projektägare har Luleå tekniska universitet återkommande behov av att upphandla utvärderare till externfinansierade projekt, t.ex. olika EU-projekt. Uppdragen varierar beroende på projektens omfattning och karaktär

 

 

Ilmoitusnumero 510343-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Evaluointineuvontapalvelut (79419000)
EUVL S 223
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Luleå tekniska universitet
Luleå
ulrika.lundberg@ltu.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:510343-2018:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED