Utbildningstjänster

Gävle, Ruotsi | Högskolan i Gävle
Julkaistu 3 vuotta sitten | 30.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Högskolan i Gävle avser inrätta ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för upphandling/köp av lärarresurser för genomförande av utbildningsprogram och fristående kurser där juridikämnet ingår.|| Inom juridik och rättsvetenskap ger Högskolan juridiska kurser inom flera utbildningsprogram och även fristående kurser inom bland annat fastighetsrätt och skatterätt. Inom juridikämnet bedrivs kurser inom det Rättsvetenskapliga programmet med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt, Fastighetsmäklarprogrammet, Ekonomprogrammet, Lantmätarprogrammet, PA-programmet och Socionomprogrammet m.fl.|| Under de inledande 30 dagarna inrättas DIS:et (från annonseringsdatum räknat). Leverantör som önskar delta redan från uppstart behöver inkomma med sin Anbudsansökan senast 2021-05-27 via Tendsign. Därefter kommer DIS:et fortlöpande annonseras under hela giltighetstiden.|| Lärarresurser till höstens kurser 2021 kommer att upphandlas/köpas direkt i samband med att DIS:et är upprättat och klart.

 

 

Ilmoitusnumero 215992-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000), Yliopistotason koulutuspalvelut (80300000), Ammattikoulutuspalvelut (80500000)
EUVL S 84
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Högskolan i Gävle
Gävle
carl.adam.banga@hig.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215992-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED