Uraohjauspalvelut

Oulu, Suomi | Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Julkaistu 4 vuotta sitten | 30.1.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut ilmoittaa perustavansa dynaamisen hankintajärjestelmän työnohjauspalveluista hankinnassa mukana oleville asiakkailleen (jatkossa myös "tilaajat") tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työnohjauksen tavoitteina on tukea työntekijöiden moniammatillista työhyvinvointia sekä tukea yhteistyötä asiakaslähtöisesti, selkeyttää ja yhdenmukaistaa ymmärrystä perustehtävästä ja kehittää työntekijän ammattitaitoa. Työnohjaus perustuu vapaaehtoisuuteen, se on luottamuksellista ja vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluva työskentelymalli.|| Kyseessä on yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksia eri ammattiryhmille, esim. esimiehille tai perhetyöntekijöille, siltä osin kuin sitä ei esim. työterveyssopimuksen pohjalta toteuteta. Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaukset voivat sisältää ns. suoraa työnohjausta, jolloin työnohjaustilanteessa asiakas on läsnä.

 

 

Ilmoitusnumero 046139-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Uraohjauspalvelut (79634000)
EUVL S 21
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Oulu
hankintapalvelut@monetra.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:046139-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED