Työterveys 2020-2026 (DPS)

Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 7.8.2020 Määräaika: 3 vuotta kuluttua | 31.12.2026 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä tukevat lisäpalvelut Hansel Oy:n asiakkaille (erityisesti kunnille, kuntayhtymille ja seurakunnille). Dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat hakea osallistumista järjestelmään. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa. Hanselin asiakkaat toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Asiakkaiden sisäiset kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajalle. Hankintasopimukset tulee tehdä ennen dynaamisen hankintajärjestelmän päättymistä. Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään kuusi (6) vuotta, kuitenkin siten, että kaikki hankintasopimukset päättyvät viimeistään 31.12.2028.

Ilmoitusnumero 2020-051524
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset kuvantamispalvelut (85150000), Optikon palvelut (85160000), Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut (85120000), Hammashoitopalvelut (85131000), Sairaanhoitohenkilöstön palvelut (85141000), Fysikaalinen hoito (85142100), Työterveyshuollon palvelut (85147000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot Hansel Oy
PL 1386 00101 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma