Työkyvyn arviointi: erikoislääkärin ja neuropsykologiset tutkimukset

Suomi | Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu 4 vuotta sitten | 9.4.2020 Määräaika: 9 kuukautta kuluttua | 31.12.2024 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Neuropsykologi Neuropsykologin toteuttama työkyvyn arviointi, jota toteutetaan erilaisin tutkimuksellisin menetelmin. Palvelu toteutetaan asiantuntija-arviointina (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 2 §). Palvelun tavoitteena on tukea Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE-toimisto) henkilöasiakkaiden palveluprosessia ja selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä suhteessa hakuammattiin tai suhteessa suunniteltuun koulutukseen. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Palvelukuvaus. Palvelua toteuttaa henkilö, jolla on suoritettu laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) 5 §:ssä tarkoitettu psykologin koulutus (PsM, psykologian maisteri tai vastaava akateeminen loppututkinto) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna psykologina, minkä lisäksi joko neuropsykologian erikoispsykologin koulutus (PsL, psykologian lisensiaatin tutkinto, johon kuuluvat erikoistumisopinnot neuropsykologian erikoisalalla) tai vanhamuotoinen kliinisen neuropsykologin koulutus (ennen erikoispsykologikoulutusta järjestetty valtakunnallinen neuropsykologian jatko- ja täydennyskoulutus). Psykiatri Psykiatrin toteuttama työkyvyn arviointi, jota toteutetaan erilaisin tutkimuksellisin menetelmin. Palvelu toteutetaan asiantuntija-arviointina (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 2 §). Palvelun tavoitteena on tukea Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE-toimisto) henkilöasiakkaiden palveluprosessia ja selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä suhteessa hakuammattiin tai suhteessa suunniteltuun koulutukseen. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Palvelukuvaus. Palvelua toteuttaa henkilö, jolla on suoritettu laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) 4 a §:ssä tarkoitettu psykiatrian erikoislääkärikoulutus sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä oikeus harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Neurologi Neurologin toteuttama työkyvyn arviointi, jota toteutetaan erilaisin tutkimuksellisin menetelmin. Palvelu toteutetaan asiantuntija-arviointina (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 2 §). Palvelun tavoitteena on tukea Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE-toimisto) henkilöasiakkaiden palveluprosessia ja selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä suhteessa hakuammattiin tai suhteessa suunniteltuun koulutukseen. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Palvelukuvaus. Palvelua toteuttaa henkilö, jolla on suoritettu laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) 4 a §:ssä tarkoitettu neurologian erikoislääkärikoulutus sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä oikeus harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Fysiatri Fysiatrin toteuttama työkyvyn arviointi, jota toteutetaan erilaisin tutkimuksellisin menetelmin. Palvelu toteutetaan asiantuntija-arviointina (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 2 §). Palvelun tavoitteena on tukea Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE-toimisto) henkilöasiakkaiden palveluprosessia ja selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä suhteessa hakuammattiin tai suhteessa suunniteltuun koulutukseen. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Palvelukuvaus. Palvelua toteuttaa henkilö, jolla on suoritettu laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) 4 a §:ssä tarkoitettu fysiatrian erikoislääkärikoulutus sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä oikeus harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Muu erikoislääkäri Erikoislääkärin toteuttama työkyvyn arviointi, jota toteutetaan erilaisin tutkimuksellisin menetelmin. Palvelu toteutetaan asiantuntija-arviointina (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 2 §). Palvelun tavoitteena on tukea Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE-toimisto) henkilöasiakkaiden palveluprosessia ja selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä suhteessa hakuammattiin tai suhteessa suunniteltuun koulutukseen. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Palvelukuvaus. Palvelua toteuttaa henkilö, jolla on suoritettu laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) 4 a §:ssä tarkoitettu erikoislääkärikoulutus sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä oikeus harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Ilmoitusnumero 2020-043426
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut (85120000), Erikoislääkäripalvelut (85121200), Psykiatrin tai psykologin palvelut (85121270)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B1 FI1B FI1B FI1B FI1B FI1B
Osoitetiedot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36 00521 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma