Työkalut

Helsinki, Suomi | Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos)
Julkaistu 3 vuotta sitten | 26.1.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Tällä hankintamenettelyllä perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä, jonka puitteissa hankitaan Staran vihertöiden pienkoneet ja niiden varaosat sekä huolto.|| Hankinnan tavoitteena on:|| — Helppo käyttäjille hankkia ja huoltaa pienkoneita|| — Koneiden ja huollon saatavuus hyvä, toimituksen vasteajat ovat lyhyet|| — Toimipiste on riittävän lähellä, ajoajat huoltoon ovat lyhyet tai toimittajalla on järjestetyt kuljetukset|| — Varakoneita on tarvittaessa huollon ajaksi erityisesti kriittisissä koneissa|| — Kestävän kehityksen huomioonottava|| — Edulliset kustannukset.|| Hankinta on kokonaisuus, jossa pyritään hyvällä yhteistyöllä ja kehittämisellä luomaan selkeä ja ratkaisukeskeinen toimintamalli.|| Hankintayksikön edustajat tavoittelevat dynaamisella hankintajärjestelmällä sitä, että tarpeen mukaiset tarjouskilpailut voidaan toteuttaa joustavasti ja nopeasti.

 

 

Ilmoitusnumero 038287-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Työkalut (44510000)
EUVL S 17
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos)
Helsinki
jake.hakulinen@hel.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:038287-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED