Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla

Suomi | Tuomi Logistiikka Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 29.8.2020 Määräaika: 8 vuotta kuluttua | 31.12.2031 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Tuomi Logistiikka Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan Tuomen henkilökuljetukset sekä muita kuljetuksia kuten henkilökuljetuskalustolla suoritettavia tavarakuljetuksia. Dynaamisen hankinnan kuvaus Dynaamisessa hankintajärjestelmässä kilpailutetaan kaikki Tuomi Logistiikka Oy:n henkilökuljetukset sekä pieniä tavarakuljetuksia henkilökuljetuskalustolla. Erilaisia kuljetuskilpailutuksia avataan järjestelmän voimassaoloaikana ja kilpailutuksen kohteet voivat poikketa hieman toisistaan samoin kuin hankintakohtaiset kalustovaatimukset. Järjestelmään voi hakeutua koko järjestelmän voimassaoloajan. Järjestelmään hakeutuminen ei tarkoita suoraan voitettua kilpailutusta vaan hyväksymisen jälkeen tulee jättää tarjous järjestelmässä avattaviin kilpailutuksiin. Voimassa oleviin sopimukseen eli jo kilpailutettuihin hankintoihin ei voi jättää tarjousta ennen kuin kilpailutus avataan uudelleen. Järjestelmän ulkopuolella on vain tai pääasiassa tavarankuljetukseen tarkoitetulla kalustolla suoritettavat tavarakuljetukset sekä Tuomi Logistiikan kilpailuttamat asiakkaiden erilliskilpailutukset kuten kuntien omat kuljetussopimukset, joista kunta itse solmii sopimuksen. Lisäksi hankintajärjestelmän ulkopuolella on mahdollisesti omalta konsernilta tehtävät hankinnat. Lisäksi Tuomi Logistiikalle saattaa tulla välitettäväksi henkilökuljetuksia, jotka on kuntien itsensä kilpailuttamia ja heidän solmimiaan hankintasopimuksia, jotka siirtyvät Tuomen hallintaan kesken sopimuskauden. Sopimusten päätyttyä nämäkin kuljetukset kilpailutetaan dynaamisen järjestelmän kautta.

Ilmoitusnumero 2020-052713
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000), Joukkoliikennepalvelut maanteitse (60112000), 1 (1)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot Tuomi Logistiikka Oy
Särkijärvenkatu 1 33840 Tampere FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma