Träbränslen

Johanneshov, Ruotsi | HBV
Julkaistu 5 vuotta sitten | 21.12.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Leverans av pellets

 

 

Ilmoitusnumero 563474-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kiinteät polttoaineet (09110000), Puupolttoaineet (09111400)
EUVL S 246
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot HBV
Johanneshov
jonas.lofgren@hbv.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563474-2018:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED