Toimistokalusteet

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 2 vuotta sitten | 15.10.2021 Alkuperäinen ilmoitus

DPS:N KOHDE|| Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on toimitilakalusteiden sekä niihin liittyvien palveluiden toimittaminen Hansel Oy:n asiakkaille. DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.|| DPS:N LUOKAT|| Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kahteen (2) toisistaan riippumattomaan luokkaan (osa-alueeseen):|| - Luokka 1: Kalusteet tavarahankintana|| - Luokka 2: Kalusteet palveluhankintana|| Luokkiin sisältyvät tuotteet ja palvelut on kuvattu osallistumispyynnön liitteissä 1a "DPS:n kohde, luokka 1 Kalusteet tavarahankintana" ja 1b "DPS:n kohde, luokka 2 Kalusteet palveluhankintana".|| Ehdokas voi hakea yhteen luokkaan tai molempiin luokkiin yhdellä hakemuksella. Ehdokkaan tulee ilmoittaa kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" mihin luokkaan/luokkiin ehdokas jättää osallistumishakemuksen. Ehdokkaan tulee toimittaa kuhunkin hakemaansa luokkaan edellytetyt ehdokkaan soveltuvuutta ja osallistumispyynnön mukaisuutta osoittavat liitteet ja selvitykset.|| Hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa tehdään kustakin luokasta oma luokkakohtainen DPS-sopimus.|| DPS:N KESTO|| DPS:n kesto on 12.10.2021-11.11.2025.|| DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 12.11.2021. DPS:n hankintavaihe päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä 11.11.2025.|| Hanselilla on oikeus keskeyttää dynaaminen hankintajärjestelmä tai sen yksittäinen luokka (luokka 1 tai 2) kesken sen voimassaolon. DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä osallistumishakemuksen DPS:n luokkiin. DPS on voimassa 11.11.2025 saakka, ellei Hansel keskeytä sitä DPS:n voimassaollessa.|| DPS:N SISÄISET KILPAILUTUKSET|| Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:n kuhunkin luokkaan hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Sisäisiä kilpailutuksia voidaan tehdä DPS:n hankintavaiheen alettua. Hankintasopimukset tulee tehdä ennen dynaamisen hankintajärjestelmän päättymistä. Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään 11.11.2027 saakka.|| Kukin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus tulee tehdä yhdestä luokasta. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakkaan tarjouspyyntö voi koskea vain luokkaa 1 tai luokkaa 2.|| Luokka 1 Kalusteet tavarahankintana:|| Hankintasopimukseen perustuvia hankintoja (tilauksia) voidaan tehdä ennen hankintasopimuksen päättymistä. Tilauksiin perustuvat toimitukset tulee toimittaa viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintasopimuksen päättymisestä.|| Luokka 2 Kalusteet palveluhankintana:|| Hankintasopimukseen perustuvia hankintoja (tilauksia) voidaan tehdä ennen hankintasopimuksen päättymistä. Tilatut palvelut ja niihin sisältyvät tuotteet tulee toimittaa hankintasopimuksen keston aikana.

 

 

Ilmoitusnumero 522253-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sisustussuunnittelupalvelut (79932000), Jätteenkierrätyspalvelut (90514000), Huonekalut (39100000), Istuimet, tuolit, niihin liittyvät tuotteet ja niiden osat (39110000), Pöydät, astia- ja muut kaapit, kirjoituspöydät ja kirjahyllyt (39120000), Toimistokalusteet (39130000), Erilaiset kalusteet ja laitteet (39150000), Kokoushuoneiden kalusteet (39153000), Huonekalujen korjaus ja huolto (50850000), Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta) (51000000), Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000), Rahdinkuljetusliikkeiden palvelut (63521000), Sisustuspalvelut (79931000)
EUVL S 201
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522253-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED