Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 12.11.2021 Alkuperäinen ilmoitus

DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN KOHDE|| Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä myös ”DPS”) kohteena on tulostus- ja oheislaitteet tarvikkeineen sekä niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n (jäljempänä Hansel) asiakkaille osallistumispyynnössä määritellyillä ehdoilla.|| DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 "DPSn kohde ja ehdot" ja liitteessä 2 "Palvelut ja niiden vähimmäisvaatimukset".|| DPS:N LUOKAT|| Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kahteen (2) toisistaan riippumattomaan luokkaan:|| - Luokka 1. Tulostuslaitteet ja tarvikkeet|| - Luokka 2. Kokonaistoimitukset|| Ehdokas voi hakea yhteen luokkaan tai kumpaankin luokkaan yhdellä osallistumishakemuksella. Ehdokkaan tulee toimittaa kuhunkin hakemaansa luokkaan edellytetyt ehdokkaan soveltuvuutta ja osallistumispyynnön mukaisuutta osoittavat liitteet ja selvitykset. DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen.|| DPS:N KESTO|| Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:n kuhunkin luokkaan hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n luokkakohtaisilla sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 10.12.2021.|| DPS on voimassa 31.12.2025 saakka, ellei sitä aiemmin keskeytetä. Hanselilla on oikeus keskeyttää DPS tai sen luokka kesken sen voimassaolon. Hankintasopimukset tulee tehdä ennen DPS:n päättymistä. Hankintasopimus voi olla voimassa enintään 31.12.2029 saakka.

 

 

Ilmoitusnumero 576600-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Toimistoissa käytettävät offsetpainokoneet (30122000), Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut (72600000), Toimistolaitteiden osat ja tarvikkeet (30124000), Valokopiokoneiden osat ja tarvikkeet (30125000), Värikasetit (30125100), Väriaine lasertulostimiin/telekopiolaitteisiin (30125110), Väriaine kopiokoneisiin (30125120), Nimiöintikoneet (30170000), Värimustekasetit (30192113), Tulostimen nauhat (30192320), Atk-laitteet ja -tarvikkeet (30200000), Optiset lukijat (30216100), Kirjoittimet ja piirturit (30232100), Terveydenhuollon tietokonelaitteet (33197000), Tulostusapuohjelmatuotteet (48773000), Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita (30000000), Tulostuspalvelimet (48824000), Valokopiokoneet ja offsetpainokoneet ja -laitteet (30120000), Toimistokoneiden huolto ja korjaus (50310000)
EUVL S 220
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576600-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED