Tjänster på elområdet

Linköping, Ruotsi | Tekniska verken Linköping Nät AB
Julkaistu 4 vuotta sitten | 12.5.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Tekniska verken i Linköping AB (publ) inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i Dynamiskt Inköpssystem avseende Elmontörtjänster.|| Omfattning|| Upphandlingen omfattar tillhandahållande av elmontörtjänster i löpande uppdrag och underhåll.|| Elmontörtjänsten innefattar bland annat att:|| Utföra olika delar inom ny-, till- och ombyggnadsuppdrag enligt tillhandahållna arbetshandlingar|| Utföra drifts- och underhållsarbeten|| Utföra felsökningar, felavhjälpning och reparationer|| Vara elsäkerhetsledare|| Ansvara för att kontroll före idrifttagning utförs|| Ansvara för att arbetet bedrivs i enlighet med verksamhetssystem och övriga rutiner|| Delta i beredskap, gäller ej kategori 3 - Ackrediterad verksamhet|| Uppskattat antal avropade timmar per år är totalt cirka 5 500 timmar (samtliga kategorier inräknade).

 

 

Ilmoitusnumero 220917-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt (45310000), Sähköjohto- ja asennustyöt (45311000), Lämmityslaitteiden ja rakennusten muiden sähkölaitteiden sähköasennukset (45315000), Sähkötekniset asennustyöt (45315100), Sähköpalvelut (71314100)
EUVL S 92
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Tekniska verken Linköping Nät AB
Linköping
mikaela.dahlgren@tekniskaverken.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220917-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED