Tjänster i naturreservat

Uppsala, Ruotsi | Länsstyrelsen i Uppsala Län
Julkaistu 3 vuotta sitten | 27.10.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Dynamiskt inköpssystem för Naturvårdskonsulter omfattande uppdrag av olika karaktär inom naturvård, naturtyps- och artinventering och statusklassningar av natur.|| Ansökningsinbjudan|| Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in och uppmuntrar intresserade företag att ansökan till vårt dynamiska inköpssystem (DIS) för Naturvårdskonsulter.|| Det är kostnadsfritt att ansluta företaget och det innebär inget åtagande. När Länsstyrelsen har tillgängliga uppdrag att erbjuda kommer dessa att avropas genom förnyad konkurrensutsättning i och med att samtliga godkända och anslutna företag kommer att få möjlighet att lämna anbud på uppdraget.Exempel på uppdrag som kan bli aktuella finns att läsa mer om under avsnitt 4. Kravspecifikation.|| Upphandlingsförfarande|| Upphandlingen genomförs enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) enligt ett selektivt förfarande och med det dynamiska inköpssystemet som metod för upphandlingen.

 

 

Ilmoitusnumero 547731-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Eläintieteelliset palvelut (77400000), Ympäristöön liittyvät palvelut (90700000), Luonnonsuojelualueiden palvelut (92533000)
EUVL S 209
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Länsstyrelsen i Uppsala Län
Uppsala
jonatan.kjellberg@lansstyrelsen.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547731-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED