Tilintarkastuspalvelut

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 12.10.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena olevat palvelut on kuvattu osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde ja ehdot.|| Tätä dynaamista hankintajärjestelmää (DPS) voivat käyttää kunnat, kuntayhtymät, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä näiden seurakunnat, Keva sekä sellaiset julkisoikeudelliset laitokset, joihin ne käyttävät lain Hansel-nimisestä osakeyhtiöstä (1096/2008) 3 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa rahoituksen, johdon nimittämisoikeuden taikka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenten nimittämisoikeuden perusteella. DPS:ää voivat käyttää myös vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 5 §:ssä tarkoitetut hankintayksiköt, jotka ovat kunnan tai kuntien yhdessä kokonaan omistamia. Hanselin ajantasainen asiakasluettelo löytyy Hanselin verkkosivulta.

 

 

Ilmoitusnumero 480018-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Oikeudelliset palvelut (79100000), Auditointi- ja tarkastuspalvelut (79212000), Tilintarkastuspalvelut (79212100), Lakisääteiset tilintarkastuspalvelut (79212300), Verotukseen liittyvät palvelut (79220000)
EUVL S 198
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:480018-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED