Tilausmatkustajaliikenteen palvelut

Kajaani, Suomi | Kajaanin kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 27.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Hankintailmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Järjestelmään ilmoittautuminen ei sido ehdokasta. Ehdokas voi valita, mihin järjestelmän sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin osallistuu. Ehdokkaiden hyväksymisen dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee Kajaanin kaupungin hankintapalvelut.|| Dynaamisen hankintajärjestelmä (DPS) kohteena ovat Kajaanin kaupungin tarpeisiin hankittavat tilausliikennepalvelut taksi- tai henkilöliikenneluvan perusteella. Hankittavia palveluita ovat kaupungin henkilöstön, luottamushenkilöiden sekä päiväkotien ja koulujen tarvitsemat tilausliikennepalvelut.|| Tilausajot voivat tapahtua taksilla tai linja-autolla kuljetettavan määrän mukaan.

 

 

Ilmoitusnumero 208673-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tilausmatkustajaliikenteen palvelut (60140000)
EUVL S 81
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Kajaanin kaupunki
Kajaani
antti-jussi.help@kajaani.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208673-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED