Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Tampere, Suomi | Elenia Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 28.9.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Elenia Oy tytäryhtiöineen perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS), jonka avulla hankitaan IT asiantuntijapalveluja liittyen tietoteknisten järjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankintajärjestelmästä käytetään jatkossa lyhennettä DPS. DPS:n sisäiset kilpailutukset kohdistuvat yhtä aikaa yhteen tai useampaan palveluun, muodostaen tehtäväkokonaisuuksia, kuten kehitys-, asiantuntijaosaamisen- tai muita palvelukokonaisuuksia.|| Tilaaja täsmentää ja kuvaa hankintatarpeensa tarkemmin DPS:n sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnöissään. Sisäisten kilpailutusten pääasiallisena kohteena voi olla asiantuntijaresursseja, tiimiresursseja, palvelu tai koko projekti. Sen lisäksi tilaajalla on mahdollisuus hankkia osana kilpailutuksia valmisohjelmistokomponentteja, kuitenkin aina alle puolet hankinnan kokonaisarvosta.

 

 

Ilmoitusnumero 454108-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
EUVL S 188
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Elenia Oy
Tampere
pontus.veneskoski@elenia.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454108-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED