Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Lahti, Suomi | Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 27.8.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tarvitsee pilvi-, lisenssi- ja tietovarastointiratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon strategiansa mukaisesti palveluiden johtamiseen, dataan perustuvan päätöksenteon mahdollistamiseksi ja toimintamalliensa kehittämisen tukemiseksi. Tätä tarkoitusta varten Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän.

 

 

Ilmoitusnumero 434466-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietoliikennejärjestelmän ylläpito (50334400), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
EUVL S 166
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Lahti
ville.vesanto@phhyky.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434466-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED