Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 25.1.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on IT-asiantuntijatyö Hansel Oy:n asiakkaille. DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde.

 

 

Ilmoitusnumero 036587-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000)
EUVL S 16
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:036587-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED