Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Helsinki, Suomi | Kansaneläkelaitos
Julkaistu 6 vuotta sitten | 23.2.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinnoissa. Dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana kaikki hankinnasta kiinnostuneet ehdokkaat tai niiden muodostamat ryhmittymät voivat hakea osallistumista järjestelmään.|| Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken kilpailutetaan Kelan ohjelmistorobotiikan hankintoja järjestelmän sisäisillä, erillisillä kilpailutuksilla. Kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajalle. Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

 

 

Ilmoitusnumero 083238-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
EUVL S 38
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Kansaneläkelaitos
Helsinki
robotiikka.hankintapalvelut@kela.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:083238-2018:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED