Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Helsinki, Suomi | Fingrid Oyj
Julkaistu 3 vuotta sitten | 9.7.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinnan kohde sisältää Fingrid Oyj:n ja Fingridin tytäryhtiö Datahub Oy:n sekä Finextra Oy:n hankkimia tietoturva- ja tietoliikennepalveluita hankintailmoituksessa kuvatun mukaisesti.

 

 

Ilmoitusnumero 346915-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut (72600000), Tietojärjestelmäauditointi (72810000)
EUVL S 131
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Fingrid Oyj
Helsinki
marko.haikarainen@fingrid.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346915-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED