Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Turku, Suomi | 2M-IT Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 24.3.2021 Alkuperäinen ilmoitus

2M-IT Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka avulla voidaan hankkia potilastietojärjestelmien käyttöön oikeuttavia valmisohjelmistolisenssejä ja muita niihin liittyviä palveluja sekä näihin liittyviä asiantuntijapalveluja.|| Hankittavat lisenssit ja palvelut ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut voivat olla nykyisten potilastietojärjestelmien kanssa yhteensopivia tai hankittavien lisenssien ja palveluiden ja asiantuntijapalveluiden tarkoituksena voi olla nykyisten käytössä olevien ratkaisujen tai teknologiaympäristöjen korvaaminen joko osittain tai kokonaan.|| Hankinnan kohde määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävän hankinnan tarjouspyynnössä.

 

 

Ilmoitusnumero 146738-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Järjestelmien tukipalvelut (72253200), Ohjelmistojen testaus (72254000), Ohjelmiston kehittämispalvelut (72262000), Ohjelmiston toteutuspalvelut (72263000), Terveydenhuollon tietojärjestelmät (48814000), Potilastietojärjestelmä (48814500), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut (72200000), Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut (72210000), Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut (72212000), Ohjelmiston integrointia koskevat konsulttipalvelut (72227000)
EUVL S 58
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot 2M-IT Oy
Turku
hankinnat@2m-it.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146738-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED