Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Jyväskylä, Suomi | Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Julkaistu 5 vuotta sitten | 22.12.2018 Alkuperäinen ilmoitus

KSSHP tulee hankkimaan MS Dynamics -konsultointi-ja ohjelmistokehityspalveluita tämän ilmoituksen ja sen liitteiden mukaisesti.

 

 

Ilmoitusnumero 569821-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
EUVL S 247
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Jyväskylä
aleksi.jokela@ksshp.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569821-2018:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED