Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Helsinki, Suomi | Helsingin kaupunginkanslia
Julkaistu 4 vuotta sitten | 10.2.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Helsingin kaupunki perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöhemmin DPS), jonka kohteena on ohjelmistokehityksen asiantuntija- ja ylläpitopalvelut. Palveluihin voi sisältyä mm. ohjelmistokehitystä, ylläpitopalveluja, suunnittelupalveluja, tietoturva- ja tietosuojapalveluja, digitaalisiin palveluihin liittyvää palvelumuotoilua sekä dataan ja analytiikkaan liittyviä palveluja.|| DPS on voimassa toistaiseksi. DPS:ään voidaan jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Helsingin kaupunki hyväksyy DPS:ään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät hakijalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu osiossa Tarjouspyynnön muut ehdot.|| DPS:n perustamisvaiheessa osallistumishakemusten toimittamisen määräpäivä on 8.3.2020 klo 12:00.

 

 

Ilmoitusnumero 064832-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000)
EUVL S 28
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin kaupunginkanslia
Helsinki
sirkka.hiltunen@hel.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:064832-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED