Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Vantaa, Suomi | Veikkaus Oy
Julkaistu 5 vuotta sitten | 2.4.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) kohteena ovat kansalliseen luottamusverkostoon kuuluvan palveluntarjoajan tarjoamat vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut. Palveluntarjoajan tulee olla Traficomin (Liikenne- ja viestintävirasto) ylläpitämään tunnistuspalvelurekisteriin (luottamusverkostoon) hyväksytty vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoaja.

 

 

Ilmoitusnumero 152172-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Valtionhallinnon tukipalvelut (75130000)
EUVL S 65
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Veikkaus Oy
Vantaa
hankinnat@veikkaus.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152172-2019:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED