Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Turku, Suomi | 2M-IT Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 23.9.2020 Alkuperäinen ilmoitus

2M-IT Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö tai tilaaja) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) koskien tiedolla johtamisen ja tekoälyn palveluita.

 

 

Ilmoitusnumero 446778-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
EUVL S 185
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot 2M-IT Oy
Turku
hankinnat@2m-it.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446778-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED