Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

Helsinki, Suomi | Liikennevirasto
Julkaistu 6 vuotta sitten | 16.6.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1–6. Turvalaitteita on n. 25 000. Väylänhoito on turvalaitteiden hoitoa, joka painottuu määräaikaistarkistuksiin sekä talven aiheuttamien ja koko vuoden aikana havaittujen vikojen korjauksiin. Kaukovalvonta lähettää tila- ja vikaraportteja.|| Palvelu koostuu toimittajan hallinnoimasta kokonaisuudesta:|| – lyhty kaukovalvonnalla,|| – matkapuhelinliittymä,|| – internet-yhteys palvelimelle,|| – palvelinalusta,|| – kaukovalvontaohjelmisto,|| – tiedon toimittaminen Liikenneviraston rajapintaan,|| – ylläpito- ja tukipalvelut.|| Kaukovalvottuja turvalaitteita on n. 900 pääosin kauppamerenkulun väylillä. Tavoitemäärä valaistujen osalta on enintään n. 1 500. Koekäytössä on myös valaisemattomien viittojen sijainnin kaukovalvontaa yli 30:lla turvalaitteella. Kaukohallintaa (valotehojen säätö) on käytössä 11:lla turvalaitteella.

 

 

Ilmoitusnumero 259577-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut (72267000), Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut (72600000)
EUVL S 114
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Liikennevirasto
Helsinki
sami.lasma@liikennevirasto.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259577-2018:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED