Tietoliikennepalvelut

Suomi | 2M-IT Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 8.2.2020 Määräaika: 1 vuosi kuluttua | 5.2.2024 14:39 Alkuperäinen ilmoitus

DPS:n sisällä tehtävät hankinnat koskevat tietoliikennepalveluja ja -liittymiä (mm. kiinteät dataliittymät, mobiilidataliittymät, toimipisteitä yhdistävät tietoliikenneyhteydet, yhteydet internetiin, lähiverkkopalvelut, VPN-palvelut, tietoliikenteen tietoturvaan liittyvät palvelut, verkon valvonta- ja hallintapalvelut sekä muut tietoliikennepalvelut) sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluita (mm. tietoliikenneympäristöjen suunnittelu, asennus, ylläpito, ongelmatilanteiden ratkaisu, lähiverkko-, reititin- ja tietoturvalaitteita koskevat asiantuntijapalvelut, langattoman laajakaistan kuluttajapalvelut) 2M-IT Oy:lle ja sen asiakkaille. Tilaajan asiakkaat ovat sairaanhoitopiirejä, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiä ja muita julkishallinnollisia terveys– ja sosiaalipalveluiden tuottajia. 2M-IT Oy:n suurimmat omistaja-asiakkaat ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Vaasan sairaanhoitopiiri sekä Porin kaupunki. Asiakkaat tarkennetaan erikseen vielä DPS:n sisäisissä kilpailutuksissa. Tilaavana osapuolena on 2M-IT Oy(jatkossa Tilaaja). Dynaamisen hankintajärjestelmän piirissä Tilaaja voi hankkia dynaamisen hankintajärjestelmän kohteen mukaisia palveluita joko yksittäiseen tai jatkuvaan tarpeeseen. Tietoliikennepalveluja tuottavat organisaatiot voivat jättää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteenä olevalla ESPD-lomakkeella sekä osallistumispyynnön osiossa "Muut ehdot". Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Lisätietoa osallistumispyynnön "Muut tiedot" -osiossa.

Ilmoitusnumero 2020-038164
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Televiestintäpalvelut (64200000), Puhelin- ja tiedonsiirtopalvelut (64210000), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Dataverkon hallinta- ja tukipalvelut (72315000), Tiedonsiirtopalvelut (72318000), Internet-palveluntarjoajat ISP (72411000), Tietotekniikan asiantuntijapalvelut (72590000), Tietokoneverkkopalvelut (72700000), Lähiverkkopalvelut (72710000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot 2M-IT Oy
Joukahaisenkatu 9 B 20520 Turku FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma