Tietoliikennepalvelut

Suomi | Kuntien Tiera Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 13.3.2021 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 10.3.2026 08:57 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjetelmän kohteena ovat tietoliikennepalvelut - liittymät ja niihin liittyvät asiantuntijatyöt Kuntien Tiera Oy:lle ja Kuntien Tiera Oy:n asiakkaille. Kuntien Tiera Oy toteuttaa hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän hankintavaiheen voimassaoloajalle. DPS:n piirissä Tiera voi hankkia dynaamisen hankintajärjestelmän kohteen mukaisia palveluita joko yksittäiseen tai jatkuvaan tarpeeseen. Kilpailutuksiin voi sisältyä palveluiden lisäksi vähäisessä määrin tavarahankintaa, kuten palvelun käyttämisen yhteydessä tarvittavia laitteita tai ohjelmistoja. Vähäinen määrä tarkoittaa tässä korkeintään 20%:ä yksittäisen kilpailutuksen kokonaisarvosta. Liittymiä ovat esimerkiksi - Kiinteät dataliittymät - Mobiilidataliittymät toimipisteisiin - Toimipisteitä yhdistävät tietoliikenneyhteydet - Internetyhteydet Palveluita ovat esimerkiksi - Lähiverkkopalvelut (LAN/WLAN) - VPN-palvelut - Palomuuripalvelut - Tietoliikenteen tietoturvapalvelut Asiantuntijapalveluita on esimerkiksi - Tietoliikenneympäristöjen suunnittelu ja toteutus - Langattoman verkon kuuluvuuskartoitukset - Asennus, ylläpito, ongelmatilanteiden ratkaisu

Ilmoitusnumero 2021-067099
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniikan asiantuntijapalvelut (72590000), Tietokoneverkkopalvelut (72700000), Lähiverkkopalvelut (72710000), Televiestintäpalvelut (64200000), Puhelin- ja tiedonsiirtopalvelut (64210000), Datapalvelut (72300000), Dataverkon hallinta- ja tukipalvelut (72315000), Internet-palveluntarjoajat ISP (72411000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot Kuntien Tiera Oy
Tammasaarenkatu 1 00180 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma