Tieran yhteinen asiantuntijoiden hankinta -palvelu DPS

Suomi | Kuntien Tiera Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 30.10.2021 Määräaika: 6 vuotta kuluttua | 31.12.2029 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Tietoturva ja tietosuoja Haemme Tieran ja Tieran omistaja-asiakkaiden tarpeisiin kokeneita tietoturvan, riskienhallinnan, jatkuvuudenhallinnan ja tietosuojan asiantuntijoita, joilla on vahva tietoturvan ja sen hyvien käytäntöjen ja viitekehyksien (mm. Katakri, ISO 27000 -standardit, Vahti-ohjeistus) osaaminen sekä hyvä ymmärrys julkisella sektorilla sovellettavasta tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvästä lainsäädännöstä, määräyksistä ja säädöksistä (mm. GDPR, tiedonhallintalaki). Asiantuntijoita voidaan hyödyntää seuraavilla asiantuntijapalveluiden osa-alueilla: - Tietoturva- ja tietosuojakoulutukset - Tietoturvallisen sovelluskehittämisen ja ohjelmistoturvallisuuden asiantuntijapalvelut - Hallinnollisen tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijapalvelut - Tietoturvapäällikköpalvelu, tietosuojavastaavapalvelu - Teknisen tietoturvan asiantuntijapalvelut - Tietoturvan ja tietosuojan testaus-, arviointi- ja auditointipalvelut - Henkilöstöturvallisuuden asiantuntijapalvelut - Fyysisen tietoturvan asiantuntijapalvelut - Riskienhallinnan asiantuntijapalvelut - Jatkuvuudenhallinnan asiantuntijapalvelut - Käyttövaltuushallinnan asiantuntijapalvelut Digitalisaation edistäminen Haemme osaamista, joka auttaa Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena omistajiamme kehittämään ja hyödyntämään ketteriä toimintatapoja sekä edistämään digitalisaation hyödyntämistä toiminnan tehostamisessa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Tähän kuuluu myös kyky tunnistaa niitä kehittämiskohteita, joissa asiakkaidemme erityisesti kannattaa edetä kokeilujen kautta, ja kyky tehdä toteutuskelpoisia esityksiä ja suunnitelmia kokeilumenetelmistä tai muista uudenlaisista toimintatavoista. Nämä tarpeet voivat liittyä kuntien ydintoimintojen ohella myös tukipalvelujen, kuten esimerkiksi hankintatoimen tai operatiivisen ICT-toiminnan kehittämiseen. Haemme innovatiivisia toimijoita, joilla on hyvä tuntemus nykyisistä ja tulevista trendeistä, teknologioista ja menetelmistä sekä kokemusta ja näyttöjä uusien digitaalisten toimintatapojen kehittämisestä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla. Tyypillisiä osa-alueita korin kautta hankittaville palveluille voivat olla: - Digitalisaation muutosjohtaminen ja muutoshallinta - Palvelumuotoilu - Saavutettavuuden ja käytettävyyden sekä käyttökokemuksen arviointi - Tiedonhallinnan kehitys - Integraatioiden ja prosessien automatisoinnin suunnittelu - Käyttövaltuushallinnan kehittäminen Tiedolla johtaminen ja analytiikka sekä data-aineistot Haemme osaamista, joka auttaa Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena omistajiamme kehittämään ja hyödyntämään dataa toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Asiantuntijoita haetaan tyypillisesti seuraaville asiantuntijapalveluiden osa-alueille: - Tiedolla johtaminen - Tietojohtamisen kyvykkyyksien kehittäminen - Tietotyön kehittäminen - Datan visualisointi ja analytiikka - Data engineering ja tietoarkkitehtuuri - Data science - Data governance - Data-aineistot ja niiden tuottaminen Projektitoimisto (Project management office -asiantuntijat) Hankinnan kohteena ovat muutosjohtamisen ja johdon konsultoinnin asiantuntijat, jotka tukevat Tieran asiantuntijapalveluita sekä Tieran asiakasorganisaatioita strategisessa johtamisessa, tulevissa merkittävissä rakenteellisissa muutoshankkeissa sekä myös uusia toimintamalleja tukevien digiratkaisujen käyttöönotoissa. Hankkeiden ja projektien kokoluokka voi vaihdella muutaman kuukauden toimeksiannoista usean vuoden muutoshankkeisiin. Arvostamme kokemusta myös vastaavanlaisista yksityisen sektorin laajoista muutoshankkeista. Uudistuksissa tarvitaan projekti- ja hankehallinnan ammattilaisten lisäksi tyypillisesti johdon asiantuntijoita, joilla on kokemusta ja osaamista muutoshallinnan tehtävistä siirryttäessä kohti asiakaslähtöistä toimintamallia. Uudistusten suunnittelussa ja läpiviennissä on varmistettava palveluiden vaikuttavuus ja uudistuksen tuottavuus sekä tuloksellisuus. Asiantuntijoita haetaan seuraaville asiantuntijapalveluiden osa-alueille: - Projekti- ja hankehallinta - PMO-toiminnan johtaminen - Portfoliohallinta - Hankinnat - Viestintä - Palvelumuotoilu - Kokonaisarkkitehtuuri - Tiedolla johtaminen Tietohallintotoimintojen kehittämisen asiantuntijapalvelut Tietohallintotoimintojen kehittämisen alueelle haemme vahvaa tietohallinnon osaajaverkostoa, joka toimii Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena. Omistajakenttämme tietohallinnon yhtenäistämishaasteisiin kuuluu mm. tarve kehittää yhteisiä käytänteitä ICT-talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä sopimusten ja palvelujen hallinnassa. Edellytämme vahvan tietohallinnon teoreettisen osaamisen lisäksi hyvää julkisen tietohallinnon osaamista. Haemme myös osaajia, joiden vahvuutena on julkisen sektorin tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä kehittäminen. Ohjelmistokehittäjät ja ketterien menetelmien koulutus Digitaalisen ja ketterän ohjelmistokehityksen sekä ohjelmistokehitysprosessien edistämiseksi haemme osaamista, joka auttaa Tieran sekä omistajiamme ohjelmistokehitysliiketoimintaa. Haemme asiantuntijapalvelua tukemaan mm. ohjelmistokehitys- ja ylläpitotyötä, DevOps-menetelmien konsultointia kehitysprosessissa, -ympäristössä, automaattitestauksessa ja näihin liittyvissä koulutustarpeissa. Haemme innovatiivisia toimijoita, joilla on hyvä osaaminen modernista ohjelmistokehityksestä ja -prosesseista (mm. natiivi pilvikehittäminen, ketterä ohjelmistokehitys ja toimintamallit, digitaalisten alustojen rakentaminen, automaattitestauksen ylläpito/kehittäminen, CI/CD putken rakentaminen, IaC -välineet) sekä ohjelmistokehityksen tulevista trendeistä ja teknologioista. Lisäksi arvostamme kokemusta ja näyttöjä uusien digitaalisten toimintatapojen kehittämisestä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla. Tätä osaamista on kyettävä soveltamaan sekä Tieran oman ohjelmistokehitysliiketoiminnan että omistajiemme tarpeisiin, tiiviissä yhteistyössä heidän omien asiantuntijoidensa sekä Tieran kanssa. ICT-Infra Ulkoistuspalvelut liiketoiminnan kehittämisen ja jatkuvien palveluiden alueille haemme vahvaa osaajaverkostoa, joka toimii Tieran oman palvelutuotannon ja kehittämisen saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena. Omistaja-asiakkaidemme ICT-infran yhtenäistämishaasteisiin kuuluu mm. tarve kehittää yhteisiä käytänteitä ICT-infran arkkitehtuuri- ja ratkaisusuunnittelussa, siirtyvien tuotantoympäristöjen nykytila-analyysissä ja palvelujen hallinnassa. Edellytämme vahvan ICT-infran teoreettisen osaamisen lisäksi hyvää jatkuvan palvelutuotannon osaamista. Haemme myös osaajia, joiden vahvuutena on julkisen sektorin pilviarkkitehtuuriin, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä kehittäminen. Tyypilliset asiantuntijaosa-alueet: - ICT-infra transitio- ja transformaatio projektijohtaminen ja koordinointi - Tietoturva - Kokonaisarkkitehtuuri - Arkkitehtuuri ja suunnittelu, on-site ja pilviratkaisut (AWS-ympäristöt) - Arkkitehtuuri ja suunnittelu on-site ja pilviratkaisut (Citrix ja VDI-ympäristöt) - Arkkitehtuuri ja suunnittelu, on-site ja pilviratkaisut (Google -ympäristöt) - Arkkitehtuuri ja suunnittelu, on-site ja pilviratkaisut (Microsoft -ympäristöt) - Tietoliikennearkkitehtuuri ja lähiverkkoratkaisut - Prosessiautomaatio - Konesalin suunnittelu ja inventointi - Käyttöpalveluiden migraatio- ja konsolidointiosaamista - MS SQL (operointi ja suunnittelu) - Oracle kannat (operointi ja suunnittelu) - Commvault (operointi ja suunnittelu) - Tukiprofiilin asiantuntija (käyttötuki ja lähituki)

Ilmoitusnumero 2021-084987
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000), 4 (4), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut (73000000), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI FI FI FI FI FI FI
Osoitetiedot Kuntien Tiera Oy
Tammasaarenkatu 1 00180 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma