Tieliikennepalvelut

Joensuu, Suomi | Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Julkaistu 4 vuotta sitten | 13.12.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teiltä osallistumishakemustanne Joensuun kaupungin henkilökuljetuksista osallistumispyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 15.1.2020–30.6.2024. Osallistumishakemuksen tehneillä ja järjestelmään hyväksytyillä ehdokkailla on oikeus tehdä tarjouksia hankintavaiheen sisäisiin kilpailutuksiin. Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee Joensuun kaupungin henkilökuljetuksia. Henkilökuljetusten ensisijainen / pääasiallinen palvelu koostuu yleensä koulukuljetuksissa ja tämän lisäksi hankintakohteisiin on sisällytetty asiointiliikennettä, ruokakuljetuksia sekä muiden Joensuun kaupungin yhteistyötahojen henkilö- ja tavarakuljetuksia. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Osallistumishakemus on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

 

 

Ilmoitusnumero 592315-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tieliikennepalvelut (60100000)
EUVL S 241
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Joensuu
hankinta@jns.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592315-2019:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED