Tieliikennepalvelut

Kokkola, Suomi | Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Julkaistu 4 vuotta sitten | 25.5.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Hankintayksikkö perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka sisällä tullaan hankkimaan tilaajan tarvitsemia kuljetuspalveluita.|| Kuljetuspalvelut siirtyvät dynaamiseen hankintajärjestelmään perustamisvaiheen aikana voimassa olevien sopimusten päättymisen jälkeen. Liikennöitsijät eivät ole automaattisesti mukana hankintajärjestelmässä, vaan heidän on hakeuduttava siihen erikseen ja sitouduttava vaatimuksiin sekä ehtoihin. Soiten kuljetuspalvelutarve pyritään täyttämään ensisijaisesti dynaamisen hankintajärjestelmän keinoin.|| Kaikkien liikennöitsijöiden, jotka haluavat hoitaa Soiten henkilö- ja pientavarakuljetuksia sekä myöhemmässä vaiheessa muita liitteenä olevassa palvelunkuvauksessa mainittuja kuljetuksia, tulee ilmoittautua tähän hankintajärjestelmään sen voimassaoloaikana.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän ensimmäinen palveluntuottajahaku päättyy 31.7.2020 klo 16.00. Saapuneiden tarjousten perusteella Soiten hallitus tekee ensimmäisestä hakukierroksesta hankintapäätöksen elokuun 2020 aikana.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloaikana ilmoittautuneiden ja vaatimukset täyttävien liikennöitsijöiden kanssa tehdään sopimus.|| Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää hakemuksia koko sen keston ajan Tarjouspalvelu.fi- sivustolla. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 60 kk.|| Tilaaja hyväksyy dynaamiseen hankintajärjestelmään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät hakijalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD- lomakkeessa, osallistumispyynnön osiossa Muut ehdot sekä Hinnat ja ehdot-liitteessä ja Palvelunkuvaus-liitteessä.

 

 

Ilmoitusnumero 241468-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tieliikennepalvelut (60100000)
EUVL S 100
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Kokkola
hankinnat@soite.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241468-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED