Tieliikennepalvelut

Lohja, Suomi | Lohjan kaupunki
Julkaistu 2 vuotta sitten | 12.11.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Lohjan kaupunki pyytää osallistumishakemuksia kuljetuspalveluihin.|| Hankinnan kohteena olevat kuljetustehtävät ovat Lohjan kaupungin erilaisia tilausajoja ja muita ajoja tulosalueiden tarpeisiin, joista ei ole muita hankintasopimuksia olemassa. Hankinta ei siten koske säännöllisiä lakisääteisiä kuljetuspalveluja (esim. koulukuljetukset). Kuljetuksia ovat esimerkiksi kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus-, opinto- ja tutustumismatkat sekä sivistyspalvelujen toimialaan kuuluvien, kuten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja nuorisopalveluiden matkat. Kyseeseen voi tulla myös kaikille avoin joukkoliikenne. Kuljetukset lähtevät pääsääntöisesti Lohjan kaupungin alueelta, mutta lähtöpiste voi joissain tapauksissa olla muuallakin. Kuljetukset voivat tapahtua taksilla tai linja-autolla kuljetettavan määrän mukaan.

 

 

Ilmoitusnumero 578633-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tieliikennepalvelut (60100000)
EUVL S 220
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Lohjan kaupunki
Lohja
tapio.heinonen@lohja.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578633-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED