Tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2021–2026 (DPS)

Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 3.10.2021 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 30.4.2026 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

DPS:n kohteena on tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijatyö. Asiantuntijatyön lisäksi asiakas voi kuitenkin hankkia vähäisessä määrin (korkeintaan 30 % asiakkaan hankinnan kokonaisarvosta) asiakaskohtaisten toimeksiantojen toteutuksessa hyödynnettäviä laitteita ja/tai valmisohjelmistoja. Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteeseen kuuluvat seuraavat palvelut: 1) Tiedonhallintapalvelut 2) Digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut - Digitaalisen turvallisuuden johtaminen - Riskienhallinta, jatkuvuus ja varautuminen - Tietoturvallisuus - Tietosuoja DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassa ollessa. Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 1.11.2021 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä. Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään neljä (4) vuotta. Tarkemmat tiedot DPS:n kohteesta ja sen ehdoista on kuvattu osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.

Ilmoitusnumero 2021-082916
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Turvallisuusneuvonta (79417000), Turvallisuuspalvelut (79710000), Atk-laitteet ja -tarvikkeet (30200000), Valvontapalvelut (79714000), Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Tietojärjestelmäauditointia ja tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut (72150000), Tietojärjestelmien tai tietotekniikan strategiset arviointi- ja suunnittelupalvelut (72222000), Tietoteknisten vaatimusten arviointipalvelut (72223000), Datapalvelut (72300000), Tiedonhallinta (72322000), Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut (72800000), Tietojärjestelmäauditointi (72810000), Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus (79000000), Oikeudelliset palvelut (79100000), Auditointi- ja tarkastuspalvelut (79212000), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B1 FI
Osoitetiedot Hansel Oy
PL 1386 00101 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma