Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

Lahti, Suomi | Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 17.9.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) ja Heinolan kaupunki hankkivat ikääntyneiden tehostettua palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta osallistumispyynnössä ja sen liitteissä tarkemmin kuvatuin ehdoin.|| Hankittaville palveluille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteellä yksi (1) olevalla palvelukuvauksella.|| Kaikki ilmoittautujat, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut vaatimukset, valitaan palveluntuottajiksi.|| OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN:|| Osallistumishakemusten toimitus määräaikaan 28.10.2021 klo 15.00 mennessä, jonka jälkeen osallistumispyyntö otetaan korjaustilaan ja uusia osallistumishakemuksia ei voi jättää.|| Eli osallistumishakemuksia ei voi jättää 28.10.2021 klo 15.01 - 2.1.2022 välisenä aikana.|| Sopimus on voimassa toistaiseksi.

 

 

Ilmoitusnumero 469967-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000)
EUVL S 181
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Lahti
paula.hopia-hakkarainen@phhyky.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469967-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED