Televiestintäpalvelut

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 7.6.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä myös "DPS") kohteena ovat tietoliikennepalvelut sekä niihin liittyvien palveluiden tuottaminen Hansel Oy:n (jäljempänä Hansel) asiakkaille.|| DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde.

 

 

Ilmoitusnumero 284963-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Puhelin- ja tiedonsiirtopalvelut (64210000), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Dataverkon hallinta- ja tukipalvelut (72315000), Tiedonsiirtopalvelut (72318000), Internet-palveluntarjoajat ISP (72411000), Tietotekniikan asiantuntijapalvelut (72590000), Tietokoneverkkopalvelut (72700000), Lähiverkkopalvelut (72710000), Televiestintäpalvelut (64200000)
EUVL S 108
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284963-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED